Zakres usług

Oferuję usługi w zakresie wyceny, między innymi:

 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości komercyjnych (biurowców, lokali użytkowych, magazynów, hoteli, itp.)
 • gruntów inwestycyjnych
 • ograniczonych praw rzeczowych (służebność gruntowa, służebność przesyłu)

Dla celów takich jak:

 • sprzedaży bądź zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • ustalenie bądź aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich
 • ustalenia wysokości opłat planistycznych
 • ubezpieczeń majątkowych
 • księgowych
 • wniesienia aportu
 • służebności przesyłu
 • ubezpieczeniowych
 • podatkowych
 • spadkowych
 • dla potrzeb prowadzonych negocjacji
 • innych ustalonych indywidulanie z Zamawiającym

Oferta obejmuje prócz sporządzenia operatu szacunkowego również sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, analizy i badania rynku, analizy prawne nieruchomości oraz inspekcje nieruchomości.