Cennik

Cena za wykonanie danej usługi jest określana indywidualnie, nie zależy ona jednak od wartości wycenianej nieruchomości. Uzależniona jest m.in. od rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, cel dla jakiego ma zostać wyceniona, termin wykonania zlecenia, dostępność danych niezbędnych do wykonania wyceny, kosztów dojazdu przy wycenie nieruchomości z dalszych regionów Polski oraz innych dodatkowych opłat.